Auto detailing

 

Auto Detailing Szkolenia

Oferujemy kompleksowe szkolenia praktyczne i teoretyczne przy udziale wykwalifikowanych instruktorów i profesjonalnie wyposażonego Centrum Szkoleniowego. W ramach szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat Auto Detailingu tj. procedur postępowania, produktów i ich zastosowania oraz odbywają ćwiczenia praktyczne. Bogatą wiedze zdobytą w trakcie szkolenia z Auto Detailingu można wykorzystać do wszystkich zabiegów poprawiających walory estetyczne aut klientów, a także pojazdów prywatnych. Zapewniamy wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe, a każde szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego odbyte szkolenie.


Cele szkolenia oraz korzyści z nich płynące

Zapoznanie się z prawidłową organizacją i warunkami pracy. Zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania czynności auto detailingowych, z zachowaniem ich zoptymalizowanej kolejności. Szkolenie oparte jest na praktycznych ćwiczeniach wykonywanych przez uczestników, w warunkach warsztatowych, na rzeczywistych samochodach.

 

Dla kogo?

Osoby wykonujące prace z wykorzystaniem Auto Detailingu w firmach wdrażających tę technologię oraz osoby prywatne pragnące zapoznać się z zadami auto detailingu dla właściwej pielęgnacji prywatnych pojazdów.

 

Tematyka szkoleń

1. Organizacja pracy na stanowisku do Auto Detailingu
2. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu Auto Detailingu
3. Narzędzia i urządzenia wykorzystywane do Auto Detailingu
4. Cechy preparatów, stosowane stężenia
5. Auto Detailing
6. Konserwacja wykorzystywanych narzędzi i urządzeń

 

Jak długo trwa?

3 do 5 dni.

 

Termin?

Ustalany indywidualnie

 

Jakie grupy?

Grupy max . 3-osobowe

 

Gdzie odbywają się szkolenia?

DetailKing, Bielsko-BIała, ul. Wspólna 108

 

Jaki jest koszt szkolenia?

Szczegóły: 798 849 549

Galeria zdjęć ze szkoleń Auto Detailingowych